Ekologiczne zasoby Internetu


\Polskie instytucje rządowe\ Organizacje pozarządowe\ Partie i Polityka\ Instytucje\ Publikacje\ Interesujące Organizacje Międzynarodowe\ Inne interesujące odnośniki\ Inne polskie wyszukiwarki internetowe stron o środowisku\


Polskie instytucje rządowe
Krajowy Zarząd Parków Narodowych Komisja Ochrony Środowiska w Senacie
Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inspekcja Ochrony Środowiska

Organizacje pozarządowe
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Earth First!
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
EKOLAND - Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi
Europejskie Centrum Ekologiczne LOP
Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland"
Fundacja Recal
Regionalne Centrum Ekologiczne
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energi
Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Stowarzyszenie dla Natury - Wilk
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R"
Polski Związek Kynologiczny
Polski Związek Felinologiczny
Polskie Towarzystwo Botaniczne

Instytucje
Instytut Ochrony Środowiska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach Instytut Ochrony Przyrody PAN Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Polski komitet UNESCO-MaB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Instytut Morski Instytut na Rzecz Ekorozwoju Państwowy Instytut Geologiczny Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej

Publikacje
Przyroda Polska - Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody
Psubraty - Kwartalnik Praw Zwierząt i Ekologii
Polski Przegląd Kartograficzny - Kwartalnik kartograficzny
U Nas - Ekologiczny Kwartalnik Lokalny
Zielone Brygady - Pismo Ekologów
Zielona Liga - Miesięcznik Ekologiczny (Górny Śląsk)
Annales Zoologici - Kwartalnik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Fragmenta Faunistica - Kwartalnik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Interesujące Organizacje Międzynarodowe
Environmental Law Alliance Worldwide Environmental News Network European Environment Agency Finnish Environment Administration Greenpeace Rainforest Action Network The Environment Agency of England and Wales The World Wide Fund for Nature The Regional Environmental Center Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Veggies Unite! Man and Biosphere Reserves

Inne interesujące odnośniki
Możesz zagłosować przeciwko organizacji w 2000 roku igrzysk olimpijskich w Zakopanym . Aspekty ochrony środowiska w obszarze zlewni zbiornika Czorsztyn Atlas Ekologiczny: Polska CESIN Dolina Orlich Gniazd GREEN - Serwer Ekologiczny Województwa Tarnowskiego
Green Horn - o programie ekologicznego budownictwa w Polsce Informator Turystyczno Przyrodniczy Pn-Wsch Polski
Ochrona Środowiska - akty prawne
Ochrona przyrody w Polsce Parki Narodowe w Polsce, także tutaj Wszystko o Radonie
Przewodnik turystyczny po Tatrach Polskie Towarzystwo Botaniczne
System baz danych dla ocen zagrożeń od instalacji chemicznych Wilk Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk - Białowieża

Inne Polskie wyszukiwarki internetowe stron o środowisku
Polskie Zasoby Internetu: ochrona środowiska
Polska Strona Główna: środowisko ONET.pl: ekologia
OptimusNet: ekologia
Wirtualna Polska: ekologia
Klon/Jawor
katalog polskich czasopism ekologicznych - Media.Onet